Kas Hastalıklarında Ergoterapi

Kas hastalıkları vücudun hareket etmesine yardımcı olan kasların kendine ait rahatsızlıklarıdır. Kas dokularının aralarında olan kas hücrelerinin yapı taşlarını veya işleyişini bozmakta ve faaliyetlerini de büyük oranda etkilemektedir. Bebeklikten çocukluk evresine, ergenlik, erişkinlik ve yaşlılığa kadar hayatın her evresinde her yaşta bireyde görülebilen yaygın bir hastalık türüdür. Oldukça yaygın görülen ve bireyi normal aktivitelerini yapmaktan alı koyan kas hastalıklarının belirtileri şunlardır:

Kalça ve çevresinde bulunan kaslar ortaya çıkacağından yürüme bozuklukları

Kalkma ve yürümede zorluk çekme

Küçük yaşlarda kas hastalığı ortaya çıkan çocuklar yürürken veya merdiven çıkarken sürekli kucağa alınmak ister

Ergenlik döneminde yaşıtlarından geri kalma, yürümede değişme ve hareketlerinde farklılıklar görülür

Omur ve çevresindeki kaslar tutulma yapacağından kolları kaldırmada, uzatmada ve hareket ettirmede güçlük yaşanır

El ve ayaklar etkilenirseyürürken takılma ve düşme (buna bağlı ayakkabıların çabuk eskimesi), el ile ince işleri yapamayacak durum gözlenir

Nadir de olsa göz kapakları giderek aşağıya düşer, göz harekeleri kısıtlanabilir

Yutma veya solunum kaslarında tutulma yaşanır

Sık düşme

Çabuk yorulma

Kasları Tutan Hastalıklar 

Kaslardaki anormallik sonucu, hafif belirtiler veren tipleri yanı sıra, şiddeti yüksek bir özre yol açan ve yaşam süresini azaltabilen çeşitleri de vardır:

MuskülerDistrofiler(Duchenne, Becker, FasioSkapuloHumeral, Limb-Girdle, Distal, Emery-Dreifuss)

KonjenitalMuskülerDistrofiler

Miyopatiler

Miyotoniler

Dermatomiyozit-Polimiyozit

Kas hastalıklarında rehabilitasyonyaklaşımlarının amacı, çocuğun ve ailesinin yaşam kalitesini yükselterek aktivitelere bağımsız bir şekilde katılımını sağlamaktır. Buna yönelik olarak yapılan uygulamaların amacışöyledir:

Kas kuvvetinin korunmasını sağlamak veya kuvvet kaybını geciktirmek

Hastalığın farklı dönemlerinde eklemi desteklemek, korumak, fonksiyonu artırmak amacıyla uygun araç, gereç ve cihazlardan yararlanmak

Yorgunlukla baş etme yöntemlerini öğretmek

Eklem ve enerji koruma yöntemlerini öğretmek

Fonksiyonel kapasiteyi artırarak günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlığı sağlamak

Evrehabilitasyonu ile bireyin daha emniyetli ve daha az enerji sarf edeceği yaşam alanı sağlanır

KORUYUCU REHABİLİTASYON YAKLAŞIMLARIYLA VAROLAN FONKSİYONEL KAPASİTE DAHA UZUN SÜRE KORUNMAYA ÇALIŞILIR.