Rommer

Fizik Tedavi

Fizik tedavi ,kas iskelet sisteminde gerek doğuştan gerekse sonradan gelişen fiziksel ve fonksiyonel bozuklukların tanı ve tedavisi üzerinde yoğunlaşan bir tıp alanıdır.

Fizik Tedavi Nedir?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, kişinin yaşam kalitesini artırmaya yönelik tüm yaklaşımları içerir. Bireyin kendine bakım aktivitelerinde bağımsız ve toplumla etkileşim halinde olmasını hedeflenir. 

Fizik tedavi; vücuda sıcak ve soğuk tatbiki, elektrik akımları,omurga traksiyonları, masaj ve egzersiz gibi ağrıyı kesmeye yönelik uygulamaları içeren ve kas iskelet sistemi hastalıkları ya da yaralanmalarında uygulanan ilaç dışı bir tedavi şeklidir. Ağızdan verilen tedavilere ek olarak ya da tek başına uygulanabilir. 

Rehabilitasyon ise; doğuştan veya sonradan ortaya çıkan kaybedilmiş hareket ve kabiliyetlerin tekrardan kazanılmasına yönelik tedavi şeklidir. 

Fizik Tedavide Hangi Yöntemler Uygulanır? 

Fizik tedavi olarak uygulanacak değişik yöntemler bulunmaktadır . Hastanın durumuna göre bu tedavi programlarından bir veya birkaçı tercih edilebilir. 

 • Soğuk tatbiki, (coldpack)
 • Sıcak tatbiki, (hotpack), (enfraruj, parafin)
 • Derin ısı (ultrason, kısa dalga diatermi,mikrodalga diatermi,ultraviyole)
 • Elektroterapi,(galvani,faradi,TENS,diadinami,interferans,laser terapi,vakum ile elektroterapi,
 • Ultrason veya elektroterapi ile iyontoforez
 • Hidroterapi ( kaplıca tedavisi,havuz tedavisi,balneoterapi ve fango uygulamaları) 
 • Mekanoterapi (mobilizasyon ve manipülasyon, traksiyon, masaj, splint, korse, bandaj vs.) 
 • Tedavi edici egzersiz uygulamaları,
 • Ağrı kesici bantlama uygulamaları. 

Fizik Tedavinin Amaçları Nelerdir? 

 • Ağrının azaltılması, 
 • Kasların gevşetilmesi,
 • Dolaşımın olumlu yönde etkilenmesi, 
 • İnflamasyonun giderilmesi, 
 • Fonksiyonların düzenlenmesi, hareketlerin arttırılması, 
 • Kasların koordinasyonunun sağlanması ve güçlendirilmesi,
 • İlaç ihtiyacının azaltılması, 
 • Duruş bozukluklarının önlenmesi, düzeltilmesi gibi pek çok amaç sayılabilir.

Fizik tedavi Hangi Hastalıklarda Uygulanabilir? 

 • Akut ve kronik ağrı tedavisi, 
 • Romatizmal hastalıkların takip ve tedavisi, 
 • Ortopedik rehabilitasyon ve spor yaralanmaları, 
 • Nörolojik ve nöromüsküler hastalıkların rehabilitasyonu, 
 • Çocuk rehabilitasyonu, 
 • Metabolik kemik hastalıkları (osteoporoz vb.), 
 • Doğumsal veya edinsel eklem ve kemik bozuklukları, 
 • Kardiyak rehabilitasyon, 
 • Geriatrik rehabilitasyon, 
 • Pulmoner rehabilitasyon. 

Fizik Tedavi Uygulamalarının Faydaları Nelerdir? 

 • Ağrı, uyuşukluk, karıncalanma ve güçsüzlüğün azalması ve geçmesi,
 • Fonksiyonların artmasına yardımcı olmak ve eklem hareket açıklığının tekrar kazanılması,
 • Birçok durumda gereksiz tıbbi ve cerrahi tedavilerin engellenmesi, 
 • Daha az ilaç kullanımının sağlanması, 
 • İlaçla ve ameliyatla tedavisi mümkün olmayan diğer birçok hastalığın etkin tedavisinin sağlanması, 
 • Hastalıkların kronikleşerek ilerlemesinin engellenmesi, 
 • Yaşam kalitesinin artması. 

ROMMER FTR Tıp Merkez’inde Yapılan Fizik Tedavi Uygulamaları

 • Bireye özgü tedavi; her birey kendi içerisinde değerlendirilir ve o birey için tasarlanmış bir FTR programı uygulanır. 
 • Bütünsel yaklaşım; hastalarımız sadece hasta olan bölgeleriyle değil, tüm kas iskelet sistemi ve diğer vücut sistemleriyle değerlendirilerek, bir bütün olarak ele alınır. 
 • Fonksiyonel tedavi; Hastaların fonksiyonel kısıtlaması olmayan, aktif bir birey haline getirilmesi amaçlanır. 
 • Koruyucu sağlık; tedavi sonrasında aynı problemlerin yeniden yaşanmaması için, hastaya koruyucu sağlık prensiplerine dayalı bir egzersiz programı hazırlanır. 

Bu prensipler kapsamında ROMMER’de; fizik tedavi ve rehabilitasyonla ilgili tüm hastalılarda üst düzeyde hizmet sunmaktayız.