SEREBRAL PALSİ REHABİLİTASYONU

Serebral Palsi; doğum öncesinde, doğum sonrasında veya doğum sırasında merkezi sinir sisteminin hareket işlev alanında meydana gelen hasarlanma sonucunda ortaya çıkan klinik tablodur. Çocuklarda %80 oranında aşırı kasılmalarla seyreden, vücudun çeşitli bölgelerindeki kasların gevşeyememesi ile oluşan karakterize, spastik tip, daha az sayıda da olsa kasların gevşek olduğu hipotonik tip veya istem dışı, amaca yönelik olmayan hareketlerle seyreden distoniatetoz tip şeklinde de görülebilir.

Serebral Palsi Nedenleri?

Hamilelik Dönemindeki Nedenler : Annenin kontrol altına alınamayan bazı kronik hastalıkları (tansiyon, şeker, guatr gibi), annenin geçirdiği bazı enfeksiyon hastalıkları, sürekli kullanmak zorunda olduğu bazı ilaçlar bebeğin sağlığını etkileyebilir.

Doğum Sırasındaki Nedenler: Bebeğin boynuna kordon dolanması veya doğum eyleminin normalden uzun sürmesi gibi sebeplerle beynin oksijensiz kalması, erken doğumlar (özellikle 32. haftadan önce), düşük ağırlıklı bebekler (1500 gr altında) gibi nedenler.

Doğum Sonrası Nedenler: Beyin/beyin zarı iltihabı, beyin kanaması, uzun süren ve yüksek seviyede seyreden yeni doğan sarılıkları, Serebral Palsi’nin doğum sonrasındaki oluşum sebepleri arasında sayılabilir.

Serebral Palsi tedavisi bir ekip işidir. Çocuk hastalıkları uzmanı, çocuk nörolojisi uzmanı, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, fizyoterapist, ergoterapist, diyetisyen ve psikologdan oluşan bir ekip çocuğu yakından izlemeli, operasyon gerekliliği ortaya çıkarsa ortopedi ve beyin cerrahı devreye girmelidir. Ekibin çalışmalarının odak noktası aile olmalıdır. Aile ne kadar bilinçli, sabırlı ve gayretli olursa bebeğe en az tıbbi ekip kadar fayda sağlayacaktır.

Serebral Palsi rehabilitasyonunda başarı için hareket sistemi ile ilgili problemin belirlenmesi ve fizik tedavi rehabilitasyon metodlarının planlanıp doğru uygulanması önemlidir. Aşırı kasılma görülen kasların gevşemesine yeterince kasılamayan gevşek kasların kasılmasına yardımcı olmak, denge ve koordinasyon yeteneklerinin artırılmasını sağlayarak, maksimum hareketliliği ortaya çıkarmak fizik tedavi ve rehabilitasyonun amacıdır.

Fizik tedavi ve rehabilitasyona erken dönemde başlamak çok önemlidir. Anormal duruş reaksiyonlarının ve anormal kasılmaların gelişmesinin önlenerek normal kasılmanın geliştirilmesi, eklem hareket kısıtlılığı ve deformite gelişimini engellemek, çocuğa beslenme, giyinme gibi kendine bakım aktivitelerinde fonksiyonel bir hareket kazandırmak erken dönem tedavinin amaçlarıdır. Tüm bu faaliyetler yavaş gelişmeyle de olsa yaşam kalitesini olumlu yönde etkiler.

Rehabilitasyonda duyu bütünleme terapisi de önemli rol oynar. Günlük yaşam aktivitelerimizde ve çevremizle olan ilişkilerimizde vücudumuzu etkili bir biçimde kullanmamız için beynimiz çevreden gelen duyuları organize eder. Beyin felci geçiren çocuklarda bu organizasyonu yapmak ya çok güçtür ya da mümkün değildir. Duyu girdisi ve motor yanıt akışındaki bozukluktan kaynaklanan bu durumu düzeltmek için uygulanan duyu bütünleme terapisi rehabilitasyonun ayrılmaz bir parçası olmalıdır.

Tedavinin temel amacı; tüm bilgilerin bütünleştirilmesinin sağlanarak doğru motor yanıtın oluşması için beyne yardımcı olmaktır.

Rommer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde Serebral Palsi’li çocuklarımızın fizik tedavisi ve rehabilitasyonu başarı ile uygulanır. Robotik Rehabilitasyon ve Duyu Bütünleme Terapisi konusunda uzmanlar tarafından uygulanmakta ve bu başarı oranını arttırmaktadır.