Snoezelen terapi;

Çocuklarda duyusal, algısal, fiziksel becerilerde görsel-uzaysal algılamayı, dikkati, kognitif becerilerin gelişmesi sağlanmaktadır.
Snoezelen terapi ; otizim, asperger sendromu, gelişim geriliği, dikkat dağınıklığı, hiperaktivite, alzheimer hastalığı, parkinson gibi nörogelişimsel problemi olan bireylerde kullanılır.
Amaç; Duyusal problemlerin giderilmesi
Dikkat becerilerinin artırılması
Stres ve anksiyeteyi azaltmak
Duyuların integrasyonunun sağlanması

Hiposensitif( duyu arayışı olan) ve hipersensitif(duyu kaçışı olan) çocuklarda ihtiyacına yönelik olarak diğer tüm duyu uyaranlarının en aza indirgenmesi ile görsel,işitsel, taktil, vestibüler ve proprioseptif duyuların gelişimi sağlanabilir.
Snoezelen duyusal işlemleme bozukluğu olan bireylerde uyanıklık seviyesini artırır, uyarılmış ya da ajite olmuş bireyin sakinleşmesine, öğrenmeye ve gelişime yardımcı olur.Dünyada binlerce insanın yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olmaktadır.
Amaç;  çocukların fiziksel, emosyonel, zihinsel ve ruhsal  ihtiyaçlarını karşılayacak bir yöntemdir.

Faydaları ve Uygulamalar

Snoezelen multisensorial çevreler, keyifli bir ortamda, sakinleştirici sesler, büyüleyici kokular, dokunsal deneyimler, masaj ve titreşim vibrosonic hisler ve yumuşak geçişler ile rahat bir atmosfer sunar.
Duyuları seçerek kendini sakinleştirmek ilginç ışık efektleri ve rahat oturmaya izin verir.
Biz doğduğumuzdan andan itibaren çevremizdeki dünya ile ses, görsel,dokunsal, tat, vestibüler,proprioseftif duyular ile duyusal deneyim sağlanır. Biz bu duyusal girişi organize eder ve merkezi sinir sistemi ve perifeal sinir sistemini besleriz. Kısacası;biz farklı uyaranlara tepki vermeyi öğrenmek zorundayız. Bizim hangi tepkiyi seçeceğimiz  önceki deneyimlerimize bağlıdır.
Duyusal oyunlar sadece eğlencesi değil aynı zamanda insan gelişiminin temel bir parçasıdır. Uyaranları doğru uygulamaya maruz bırakma, beyinde köklü sınır yolları oluşturacak ve tepkilerimiz daha verimli olacaktır. Günlük yaşamımızda uyaranlara uygun olarak kendimizi nasıl yöneteceğimizi öğrenmemiz gerekir.
Oyun yaşamın ilk yıllarında farklı girdilere nasıl tepki vereceğini ve becerilerileri nasıl geliştireceğimize yardımcı olur. Gördüğü şeyi, hissettiğini anlayarak hoşlanıp hoşlanmadığını anlatma gibi temel unsurlar, bizim cevabımızı düzenlememize yardımcı olur.
Duyusal işlemlemenin gelişimine ince motor becerilerde gelişim gözlenir ve çocukların yetenek düzeyleri gelişir. Çocukları teşfik ederek farklı etkinliklere katılımı sağlanır.Farklı multisensoriel çevreler bireylerin duyularını araştırmaya ve işlemleme ecerilerinin gelişimine yardımcı olur.