Category: Tamamlayıcı Rehabilitasyon

19 May 2020 by rommer 0 Comments

Engelli Çocuklarda Yoga Tedavisi

ENGELLİ ÇOCUKLARDA YOGANIN FAYDALARI NELERDİR

Yoga Nedir?

Yoga, zihin ve beden arasında uyum yaratmaya odaklanmış bilime dayalı ruhsal bir disiplindir. Yoga teknikleri ile rehabilitasyonda; beden farkındalığını ve gücünü artırmak amacıyla bir araya getirilmiş dengeli yoga pozları (asanalar), odaklanma ve konsantrasyonu artırıcı ses ve konuşma becerilerini geliştiren özel nefes (chanting) çalışmaları, göz egzersizleri ile rahatlama teknikleri, akciğerleri güçlendirerek bedenin tamamının derinlemesine oksijen almasını sağlayan nefes teknikleri kullanılır. 

Yoganın Çocuklardaki Genel Yararları Nelerdir?

Çocuklarda yoga teknikleri ile rehabilitasyon, klasik yoga duruşlarının çocuklar için uygun standartlara dönüştürülerek uygulandığı; eğlence, disiplin, kendine güven ve sorumluluk duygusuyla birleştiği, bireysel ve eşli egzersizlerden oluşan hareketler bütünüdür.

Yoga, çocuklara duruşlarla hayal güçlerini kullanmayı, doğru nefes almayı ve vücutlarını nasıl rahatlatabileceklerini öğretmeyi amaçlamaktadır.

Yoga duruşları(asanalar), hazım problemlerine, uyku düzensizliğine, stres problemlerine,denge ve koordinasyon problemlemlerine  duyusal işlemleme problemlerine veya eklem ve kas problemi çeken tüm çocuklara yardımcı olabilir. Hayal güçlerini kullanmaları öğrenme becerilerini geliştirir ve enerjilerini doğru yöne yöneltmelerini sağlar. Bununla birlikte, kasların kuvvetlenmesine, odaklanmanın ve yaratıcılığın artmasına ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olabilir. 

Çocuklarda yoga teknikleri ile rehabilitasyonda eğlenceli yoga duruşlarının yanı sıra nefes çalışmaları, oyunlar, hikâyeler de yer almaktadır. Oyun ve hikâyelerin yer alması da, çocuğun kendine olan güveninin artmasını, olumlu düşünmeyi ve duyguların daha kolay ifade edilebilmesini sağlar.

Bu çalışmalarla amaçlanan, yetişkin yogasında da olduğu gibi, beden, zihin ve ruh uyumunu dengelemek ve çocuğun bu denge ile yaşama devam ettirmesine yardımcı olmaktır.

Hangi Engelli Çocuklarda Yoganın Faydaları Vardır?

Yoga, duygusal ve davranışsal bozukluk, down sendromu, serebral palsisi(CP) olan disleksi, mikrosefali, otizm spektrum bozukluğu sahibi çocuklarda uygulanabilir. Bebekler de bile çocuklarla aynı oranda güvenli ve etkilidir. 

Down Sendromlu Çocuklarda Yoganın Faydaları Nelerdir?

Yoga pozları (asanalar) down sendromlu çocukların vücutlarının esnetilmesine, kas tonusunun artırılmasına ve güçlendirilmesine yardımcı olur. Asanalar iç organlara fayda sağlar ve endokrin bezlerinin dengelenmesine ve gençleşmesine yardımcı olur. 

Yoga yapan down sendromlu çocuklar daha zayıf ve esnektirler, yeterince fiziksel egzersiz yapmayanlar ise yaşlandıkça kilo almaya eğilimindedirler. Merkezi sinir sistemi üzerinde yararlı bir etkiye sahip olan yoga nefes egzersizleri ile birlikte, vücut farkındalığı, konsantrasyon ve hafızanın gelişimine yardımcı olur. Bunlar gelişimsel engeli olan her çocuk için çok önemli becerilerdir.

Serebral PalsideYoganın Faydaları Nelerdir? 

Yoga pozları (asanalar) ve ardından derin gevşeme uygulaması, serebral palsili çocukların çoğunun karakteristik özelliği olan yüksek kas tonusunu önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olabilir. Asanalar kasları ve tendonları rahatlatır, kaslardaki ve eklemlerin etrafındaki gerginliği giderir. Asanalar vücudu rahatlatır, ayrıca vücudun düşük kas tonuslu alanlarını güçlendirirler.

Serebral palsili çocuklar için asana uygulamalarının en önemli yönlerinden birisi de, omurgayı esnetip ve hizalamasıdır. Sonuç olarak, çocuk daha fazla bağımsızlık sağlamanın yanı sıra daha fazla hareket ve koordinasyon aralığı geliştirebilir.

Mikrosefali’de Yoganın Faydaları Nelerdir?

Yoga pozları (asanalar) kan dolaşımını artırarak fiziksel olarak daha az aktif olan çocuklar için iç organlara fayda sağlayan etkili bir yoldur. Yogada nefes egzersizleri (pranayama), bağışıklık sistemini güçlendirir ve hücre onarımına yardımcı olan kanın oksijenlenmesini artırır. Kandaki oksijen miktarını artırarak, beyne daha fazla oksijen gönderir ve bu da merkezi sinir sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. 

Yoga, mikrosefali olan çocukların vücut farkındalığı geliştirmelerine ve bilişsel ve motor becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Otizmde Yoganın Faydaları Nelerdir?

Otizmli bir çocuk ile yoga yapmanın ilk adımı çocukla güçlü bir bağ kurmaktır. Bunu yapmak için terapist çocuğun yaşadığı dünyaya girer ve çocukla onun seviyesinde bir ilişki kurar. Terapist bu ilişkide başarılı olduktan sonra  çocuğun tam güvenini kazanmış olur. Masaj, müzik, dans, tekerlemeler ve hikayeler, terapistin çocukla bağlantı kurmak için kullanabileceği farklı tekniklerden bazılarıdır. 

Çocuk ve terapist arasında  güven ve arkadaşlık oluştukça, terapist çocuğa bazı yoga pozlarını (asanaları) ve nefes egzersizlerini (pranayama) öğretmeye başlar. Çocuk başlangıç pozlarına aşina olduktan sonra, terapist çalışmalarına daha fazla asana ve derin rahatlama tekniklerini ekleyebilir. 

Asanalar, pranayama ve derin gevşeme kombinasyonu çocuğun sinir sistemini güçlendirecek, genel sağlığı artıracak ve beden farkındalığı ve konsantrasyonunun gelişmesine yardımcı olacaktır. Yoga terapisi, optimum fizyolojik ve psikolojik bütünlük yaratarak otizmli çocukların motor, iletişim ve sosyal beceriler kazanmalarına yardımcı olur.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda(DEHB) Yoganın Faydaları Nelerdir?

Yoga yaparken merkezi sinir sistemini güçlendirmek için duruşlar (asanalar), nefes egzersizleri (pranayama) ve derin gevşeme teknikleri kullanır. DEHB olan çocuklar genellikle hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı nedeniyle öğrenme güçlükleri yaşarlar. 

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan çocuklar yoga sonucunda okulda derslere daha iyi odaklanır, davranış problemlerini azalır ve yüksek endişe düzeyi olan çocuklarda endişe azalmaya başlar. Hiperaktivite davranışlarında önemli bir azalma ve konsantrasyonda ciddi bir artış sağlanır. Öğrencilerin bir konuya odaklanma ve bir işteki dikkatlerini sürdürebilme becerileri yoga yaptıktan sonra ciddi oranda artar.

Doğru solunum teknikleri ile beyni sakinleştirme ve beynin sol ve sağ yarım kürelerini(lob)  dengeleme kabiliyetini artırır.

Disleksili Çocuklarda Yoganın Faydaları Nelerdir?

Öğrenme güçlüğü çeken bir çocuğun temel amacı, çocuğun gelişimindeki tüm alanları güçlendirmektir. Yoga, öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için etkili bir terapötik alternatif sunar. 

Yogada nefes egzersizleri (pranayama) merkezi sinir sistemini uyarır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Yoga pozları (asanalar) ve derin rahatlama ile birlikte, pranayama çocuğun beden farkındalığı, denge, hafıza ve konsantrasyon geliştirmesini mümkün kılar. 

Disleksili çocuklarda yogada, optik siniri kuvvetlendiren, yüz kaslarını gevşeten ve beynin çeşitli merkezlerini uyaran yogik göz egzersizleri kullanılır. Bu alıştırmalar, gözlerin kelime tanıma ve görsel algı becerilerini, odaklama becerisini geliştirir.

18 May 2020 by rommer 0 Comments

Kinesiotape

Hiçbir ilaç içermeyen Uzakdoğu kökenli bir bantlama tekniğidir. K- tape, cildi yukarı kaldırıp, deri ve kasların arasındaki boşluğu arttırmakta ve bölgede oluşan basıncı hafifletmektedir. Ağrı bölgesinde azalan basınç kan dolaşımının artışı ile sonuçlanır ve böylece lenfatik drenaj kolaylaşır.

Dolaşım sisteminde yaratılan bu etki, ağrı bölgesindeki gerginlik ve hassasiyetin giderilmesinin yanında bölgede deri altında var olan ağrı reseptörlerinin uyarılmasını da önler. Böylece ağrısız hareket etme olanağı sağlanmış olur.

18 May 2020 by rommer 0 Comments

FTR’de ESWT Kullanımı

EKSTRACORPORAL ŞOK DALGA (ESWT) TERAPİSİ

ESWT (Ekstracorporal şok dalga terapisi) nedir?

Ekstrakorporeal şok dalga tedavisi (Extracorporeal shock wave therapy-ESWT), yüksek şiddetli basınç dalgalarının vücuda uygulanmasına yönelik bir tedavi yöntemidir. Ekstrakorporeal şok dalgaları, akustik basınç dalgalarıdır ve özel bir cihaz ile uygulanır. ESWT cihazının içerisinde ses dalgaları oluşur. Oluşan bu ses dalgaları ultrason dalgalarının yaklaşık 10 katı gücündedir.

 

 

 

 

 

Eswt hangi hastalıklarda uygulanır ?

YUMUŞAK DOKU UYGULAMALARI

  • Topuk Dikeni
  • Lateral Epikondilit (tenisçi dirseği) ve Medial Epikondilit (golfçü dirseği)
  • Omuzun kalsifik tendiniti 
  • Plantar fasciit 
  • İmpingement sendromu 
  • Konnektif doku yaralanmaları
  • Kas ağrısı ve yaralanmaları

SERT DOKU UYGULAMALARI

  • Uzun süreli kaynamayan kırıklar ve kaynama gecikmeleri
  • Gevşemiş sementsiz protezlerin fikse edilmesi
  • Stres kırıkları

ESWT nasıl etki eder?

ESWT uygulandığı bölgede kanlanmayı arttırarak, vücudun kendi iyileştirici mekanizmalarının devreye girmesini sağlayarak etki eder. Kas spazmını çözerek, vücudun kolajen yapımını uyarır ve hasarlı dokuların rejenasyonunu arttırarak, iyileşmeyi hızlandırır.

 

ESWT tedavisinin avantajları nelerdir?

ESWT girişimsel olmayan bir tedavi yöntemidir. Anestezi ve hazırlık gerektirmez. İlk uygulamada bir miktar ağrı hissedilmekle birlikte tedavideki ilerleme ile birlikte bu ağrıya tolerans gelişir. Ciltte oluşan hafif kızarıklık ve şişlik dışında önemli bir yan etkisi yoktur. Tedavi sonrasında istirahat gerektirmez. 

ESWT nasıl uygulanır?
ESWT tedavisinde uygulama süresi ortalama 5-10 dakikadır. 3 ila 5 gün ara verilerek uygulama yapılır. Tedavi  3 ya da 5 seans olarak uygulanmaktadır. İlk uygulama sonrasında bir miktar ağrı hissedilebilir ancak bu ağrı geçicidir. Birçok hasta ilk tedaviden sonra bile tedavinin faydasını hissedebilmektedir. Düzenli tedavi uygulaması sonucunda hastanın ağrısında ve diğer yakınmalarında önemli oranda düzelme sağlanır.

ESWT ile tedavi sonrası, hastalık tekrar eder mi?

ESWT tedavisinin en önemli avantajlarından biri de etkisinin uzun süreli olmasıdır. Yapılan klinik çalışmalarda tedaviden sonraki 1-2 yıllık sürelerde hastalığın tekrarlanmadığı gözlenmiştir. Etki mekanizması olarak vücudun kendi iyileştirici mekanizmalarını kullandığı için nüks etme oranı oldukça düşüktür. Tedavi başarısındaki en önemli hususlardan biri de tedaviye erken başlanmasıdır.

ESWT uygulamasının yan etkisi var mıdır?

ESWT’nin kas-iskelet sistemine yönelik herhangi bir yan etkisi gösterilmemiştir. Bunun yanı sıra uygulama sonrası hafif-orta derecede ağrı, kızarma, morarma veya sızlama gibi kısa süreli etkileri olabilmektedir. Ancak bu etkiler geçicidir.