Uzm. Klinik Psikolog Emine Şen

Bölüm :
Uzman Klinik Psikolog

Biyografi

1991 yılında Bursa’da doğmuştur. Lise eğitimini TED Bursa Koleji’nde (İngilizce eğitim)
Uluslararası Bakalorya Programı’nda (IB) yer alarak tamamlamıştır. 


2014 yılında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji (İngilizce-%50 burs) bölümünden bölüm üçüncüsü ve yüksek onur dereceleriyle mezun olmuştur. 19. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi’nde iki meslektaşıyla birlikte “Annenin bağlanma stilinin annenin ebeveynlik stili ve romantik ilişkisi üzerine etkisi” adlı çalışmasının sunumunu yapmış ve bu çalışma kongrede yarışma bildirisine seçilmiştir. 


2017 yılında Okan Üniversitesi Psikoloji (Yetişkin Odaklı) yüksek lisans programını bitirerek. “Gençlerde uyumsuz mükemmeliyetçiliğin gelişimi ve risk faktörleri” konulu bitirme projesiyle “uzmanlık” derecesini almıştır. 2019 yılında ise Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisansını “Bağlanma stili ve ebeveyn tutumlarının okul çağı çocuklarında davranış problemleri ve mükemmeliyetçilik düzeyleri üzerine etkisi“ konulu bitirme projesiyle tamamlamış ve “Uzman Klinik Psikolog” ünvanını almıştır.
Yüksek lisans eğitimi süresince Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ekolünde eğitim ve süpervizyon almıştır. 2015 yılı itibariyle Türk Psikologlar Derneği üyesidir. 


Lisans ve yüksek lisans eğitimi boyunca gönüllü olarak “Bursa Özel İrem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi”nde, “Bursa Çekirge Devlet Hastanesi”nde, “Dr.Süleyman Atabek Özel Çocuk ve Ergen Psikiyatri Muayenehanesi”nde, “Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi”nde ve “Uludağ Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Kliniği”nde stajlar yaparak hem çocuk ve ergen hem de yetişkinlerle birçok görüşme yapma ve testleri uygulama fırsatı bulmuştur.