UZM. KLİNİK PSİKOLOG EMİNE ŞENUzman Klinik Psikolog

  1991 yılında Bursa’da doğmuştur. Lise eğitimini TED Bursa Koleji’nde (İngilizce eğitim)
  Uluslararası Bakalorya Programı’nda (IB) yer alarak tamamlamıştır. 2014 yılında Yeditepe
  Üniversitesi Psikoloji (İngilizce-%50 burs) bölümünden bölüm üçüncüsü ve yüksek onur
  dereceleriyle mezun olmuştur. 19. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi’nde iki
  meslektaşıyla birlikte “Annenin bağlanma stilinin annenin ebeveynlik stili ve romantik ilişkisi
  üzerine etkisi” adlı çalışmasının sunumunu yapmış ve bu çalışma kongrede yarışma
  bildirisine seçilmiştir. 2017 yılında Okan Üniversitesi Psikoloji (Yetişkin Odaklı) yüksek
  lisans programını bitirerek. “Gençlerde uyumsuz mükemmeliyetçiliğin gelişimi ve risk
  faktörleri” konulu bitirme projesiyle “uzmanlık” derecesini almıştır. 2019 yılında ise Okan
  Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisansını “Bağlanma stili ve ebeveyn tutumlarının okul
  çağı çocuklarında davranış problemleri ve mükemmeliyetçilik düzeyleri üzerine etkisi“
  konulu bitirme projesiyle tamamlamış ve “Uzman Klinik Psikolog” ünvanını almıştır. Yüksek
  lisans eğitimi süresince Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ekolünde eğitim ve süpervizyon
  almıştır. 2015 yılı itibariyle Türk Psikologlar Derneği üyesidir.
  Lisans ve yüksek lisans eğitimi boyunca gönüllü olarak “Bursa Özel İrem Özel Eğitim ve
  Rehabilitasyon Merkezi”nde, “Bursa Çekirge Devlet Hastanesi”nde, “Dr.Süleyman Atabek
  Özel Çocuk ve Ergen Psikiyatri Muayenehanesi”nde, “Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları
  Hastanesi”nde ve “Uludağ Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Kliniği”nde stajlar yaparak hem
  çocuk ve ergen hem de yetişkinlerle birçok görüşme yapma ve testleri uygulama fırsatı
  bulmuştur.