Mükemmeliyetçilik

Mükemmeliyetçilik, birçok araştırmacı tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. En genel anlamıyla mükemmeliyetçiliğin çok boyutlu bir kavram olup kişinin performansı ve başarısı için [...]