Bireyler yaşamlarının bazı dönemlerinde çeşitli nedenlerle kişisel ve sosyal konularda
birtakım zorluklarla ya da problemlerle başbaşa kalabilir, kendilerini üzgün, öfkeli, umutsuz,
kararsız ya da çaresiz hissedebilir, sorunlarını çözmede ve zorluklarla başa çıkabilmede
yetersiz kalabilirler. Böyle durumlarda da uzman bir kişiden psikolojik destek almaya ihtiyaç
duyarlar. Yetişkin terapisindeki amaçlar;
– Kendisine ve çevresine, düşünce, duygu ve davranışlarına yönelik farkındalık kazanmayı,
-Kişinin yaşam kalitesini arttırmayı,
– Yaşamdan doyum almayı,
-İyilik halinin arttırılmasını,
– Yaşanılan zorluklarla başa çıkabilmeyi,
– Bireyin zayıf yönlerini güçlendirmeyi,
– Problem çözme ve becerilerinin geliştirilmeyi,
– Özgüven, özsaygı ve özyeterlilik becerilerinin kazanılmasını,
-İletişim becerilerinin geliştirilmesini,
– Sağlıklı ve uyumlu ilişkiler kurmayı,
– Kişiliğinin olumlu, uyumlu ve yaratıcı yönlerini keşfetmeyi içerir.
Yetişkinlerle ilgili destek verilen konular:

Depresyon
Kaygı
Anksiyete bozuklukları
Panik atak
Obsesif Kompülsif Bozukluk
Sosyal fobi
Yaygın Anksiyete Bozukluğu
Kayıp ve yas süreci
Obezite
Yeme bozuklukları
Yeme alışkanlıklarının düzenlenmesi
Uyku Problemleri
Performans kaygısı

Özgüven Eksikliği
Kendini ifade etme
İletişim Sorunları
İlişkisel problemler
Öfke Kontrolü
Stres yönetimi
Mükemmeliyetçilik
İş Hayatı İle ilgili Güçlükler
Duygusal Sorunlarla Başetme
Olumsuz Düşüncelerle Başetme
Takıntılı Düşünce ve Davranışlar ile Başetme
Çevre Değişimi İle Başetme
“Hayır” diyebilme becerisi
Uyum Problemleri
Suçluluk, utanç, mutsuzluk ve değersizlik duyguları
Sosyal beceri geliştirme
Kendini tanıma