Bireyler romantik ilişkileri süresince ve evlilik yolunda ilişki doyumunu yükseltmek,
üstesinden gelemedikleri aksaklıklarla ve krizlerle başa çıkmak, ilişkideki iletişimi ve ilişkiyi
düzenlemek, evliliğe giden yolda karşılaşılan sorunları etkili ve kalıcı bir şekilde çözmek,
mutlu bir evliliğe adım atmak için uzman bir kişiden psikolojik destek almaya ihtiyaç
duyabilirler. İlişki ve evlilik terapisinin amaçları;
-Adil bir şekilde duyarlı oldukları konuları tartışabilmeyi,

-Kendilerini ve birbirlerini daha iyi tanıyabilmeyi ve anlayabilmeyi,
-İlişki ve etkileşim becerileri kazanmayı,
– Sorunlar konusunda içgörü kazanmayı,
-Uyumsuzluk ve çatışmayı azaltmayı veya çözmeyi,
– Kişilerin ilişki kalitesini yükseltmeyi,
– Var olan etkileşim sisteminin dengesini değiştirmeyi,
– Bilinçli ve doğru kararlar vermeyi,
– Etkin dinleme ve empati becerisini kazanmayı,
– Kötü ilişkilerin iyileştirilmesini, gerektiğinde ilişkilerini değiştirmesini ve geleceğe yönelik
daha sağlıklı ilişkiler yaşaması için çalışmaları içerir.
İlişki ve evlilikle ilgili destek verilen konular:
Evlilik Kararlı Alma
Evliliğe hazırlık
İlişki sorunları
İlişkide kriz durumları
Çatışma
Sadakatsizlik
Aşırı Kıskançlık
Güvensizlik
Bağlılık ve Bağımlılık
Eş seçimi
Evlilik öncesi sorumluluk, rol ve beklentilerin tanımlanması
İletişim sorunları
Ayrılık
İlişkide sınırların korunması
İlişkide ihmal ve istismar

İlişkide öfke kontrolü

İlişkide Stres yönetimi