Çocuk ve ergenler akademik hayatlarında karmaşık, belirsiz, zorlu ve başarı-odaklı bir
süreçten geçerler. Sınav sistemleri, değişen müfredat ve ödevler, okul, alan ve meslek seçimi
hem çocuk ve ergenleri hem de aileleri yoğun ve gergin bir tempoya sokmaktadır. Bu yoğun
ve gergin tempoyla baş edebilmek, belirsizliklere ve değişikliklere uyum sağlayabilmek,
doğru karar alabilmek ve akademik başarısızlıkla mücadele etmek, program yapma ve bu
programa uyma becerisini kazandırmak, çok çalışma yerine verimli çalışmayı öğretmek ve
zaman yönetimini sağlamak için kurumumuzda öğrencilere de destek verilmektedir.
Eğitim danışmanlığıyla ilgili destek verilen konular:
Okul seçimi
Alan seçimi
Üniversite tercihleri
Meslek ve kariyer belirleme
Amaç ve hedef belirleme
Öncelik belirleme
Zaman tuzakları
Zaman yönetimi
Ders çalışma alışkanlıkları
Verimli ve etkili ders çalışma
Etkili ders çalışma programı
Sınav stratejileri