Bireyler ebeveyn, eş ve çocukları gibi kişilerle olan yakın ilişkilerinde zaman zaman zorlu ve
sıkıntılı dönemler, yorucu ve huzursuz hissettiren olaylar yaşayabilmektedir. Bu dönemler ya
da olaylarla doğru ve etkin bir şekilde başa çıkamayan çift ve ailelerin ilişkisinin
zedelenmesine ya da bitmesine, yakın ilişki kalitesinin ya da ebeveynlik becerisinin
düşmesine, ilişki içindeki dengenin bozulmasına, kişinin yaşamındaki diğer alanlarda da
olumsuz etkiler yaratmasına ve yaşam kalitesinin düşmesine neden olabilir. Bu noktada çift
ve aileler çatışmaların çözülebilmesi, zorlu evrelerin sağlıklı bir şekilde atlatılması ve aile
sisteminin korunması için bir uzmana ihtiyaç duymaktadırlar. Çift ve aile terapisinin amaçları;
-Çatışmaların çözülmesini,
-Sağlıklı yönde değişim ve gelişimin sağlanmasını,
-Aile içi ilişkilerin düzenlenmesini,
-Bozulan dengelerin yeniden düzenlenmesi,
-Kriz ve geçiş dönemlerinin sorunsuz bir şekilde ya da en az zararla atlatılmasına destek
olmayı,
-Aile içinde bireylerin birbirlerine yardımcı olabilmek için yapıcı yollar sunmasına fırsat
sağlamayı,
-Problem çözme becerisinin kazanılmasını,
-Daha sağlıklı bir iletişim becerisinin geliştirilmesini,
-Daha doyumlu aile yaşantısının kurulmasını içerir.
Çift ve ailelerle ilgili destek verilen konular:
İletişim problemleri
Boşanma
Aileye yeni bir üyenin katılımı ile yaşanan sorunlar
Eşler arasındaki çatışma
Çocuk sahibi olma kararı
Anne-baba olmaya hazırlık
Çocuk yetiştirmede yaşanan sorunlar
Etkili anne-baba olma

Ebeveynlik konusundaki ikili anlaşmazlıklar
Aşırı Kıskançlık
Güvensizlik
Sadakatsizlik
Ailede kriz dönemleri
Ailede uyum sorunları
Akraba ve sosyal çevre ile ilgili sorunlar
Ailede sorumluluk ve görev dağılımında yaşanan sorunlar
Aile yaşamında değişiklikler (iş değişikliği, taşınma)
Bireyselleşme ve ayrışma
Aile içi çatışmalar
İş ve özel hayat arasındaki dengesizlikler
Ekonomik sorunlar
Duyguları ifade etme
Duygusal bağımlılık ve bağlılık
Geçmişte yaşanan kötü deneyimler
Tek ebeveynli aile olmak
Aile içi İhmal ve İstismar