Tortikolis (Eğri Boyun) Rehabilitasyonu

Halk arasında “eğri boyun” olarak da bilinen “Tortikolis” boyunun öne ve yana doğru hareketini yaptıran kasın (Sternokleidomastoid kası) hafif kasılı durmasıyla oluşan klasik baş pozisyonudur. Tutulan taraftaki kas kısaldığı için, boyun tutulan tarafa doğru yatık, yüz ve çene ise karşı tarafa doğru dönük bir baş pozisyonu vardır.

Tortikollisin oluşma nedenleri ise doğum esnasında meydana gelen problemlerden kaynaklanabilir. 

Bunlar;

Bebeğin başının rahim içerisinde anormal pozisyonda durması
Bebeğin rahim içinde travmaya uğraması
Etkilenen kasın kan dolaşımının bozulması
Doğum esnasında kas liflerinin yırtılması
Boyun omurlarının doğumsal problemleri
Ancak, doğumsal olan tortikolislerin kesin nedeni tartışmalı bir konudur. En çok hemfikir olunan konu ise, zor gerçekleşen doğumlardır.
Doğumsal olmadan meydan gelen tortikolisin bir kaç nedeni olabilir:
Postüre (duruş) bağlı tortikolis, kasta kitle veya tümör yoktur.
Etkilenen kasın selim (iyi huylu) tümörü kas içinde sert, hareketli kitle ele gelir.
Etkilenen kasta sertlik vardır, ama tümör ele gelmez.
Hekime başvurup gerekli tetkikler yapıldıktan sonra tedaviye başlanır. Tortikolliste fizyoterapi ve rehabilitasyonun amacı, Sternokleidomastoid kasının kasılmasını önlemek, başı uygun simetrik pozisyonda tutmak ve ileri dönemde oluşabilecek kemiksel şekil bozukluklarının gelişmesini önlemektir. Tortikolis rehabilitasyonunda çeşitli egzersizlerden ve elektroterapi uygulamalarından faydalanılır. Doğru pozisyonlama ve aile eğitimi de çok önemlidir. Doğumsal muskuler tortikolis kendi kendine iyileşebileceği gibi tedavi edilmezse baş ve yüzde şiddetli asimetriye de yol açabilir. Uygun pozisyonlama ve tedavi yapılmaz ise, boynun pozisyonu nedeniyle kafada düzleşme (plagiosefali) ortaya çıkabilir. Kafatası ve yüz kemiklerinde bozukluklar oluşabilir. Daha çok sırtüstü uyuyan çocuklarda, karşı tarafta, kafatasının düzleştiği görülebilir. Yüzüstü uyuyan çocuklarda ise, etkilenen tarafta yüzün düzleştiği görülür. Bu nedenler erken tedaviye başlayan hastalarda Tortikolis tedavisinde başarı oranı daha yüksektir.