OTİZİMDE ERGOTERAPİ

Ergoterapi Anlamlı ve amaçlı aktiviteler yolu ile kişinin sahip olduğu fiziksel, bilişsel, duyusal, psikolojik, sosyal beceri ve yeteneklerini geliştirerek günlük yaşam aktivitelerine katılımı  ve bağımsızlık düzeyini arttırmayı , sağlık ve refahı geliştirmeyi amaçlayan kişi merkezli bir sağlık alanıdır.

Otizmde Ergoterapistler, bireylerin kendi yaşam ortamlarına uyum sağlamaları, bağımsızlıklarının ve toplumsal katılım becerilerinin geliştirilmesi amacı ile aktivitenin tedavi edici özelliğinden faydalanarak duyu bütünleme, günlük yaşam aktiviteleri eğitimi, yardımcı cihaz kullanımı, görsel algı, bilişsel terapiler ve aile eğitimleri gibi yöntemler ile çalışırlar.

Otizm rehabilitasyon sürecinde neler yapılabilir?

  • Otizmli çocuğun duyusal özelliklerini belirleyip, duyusal becerilerini geliştirerek onlara uygun davranışlar öğretilir. Ayrıca duyusal bütünleme tedavisi, bireyin önceden tahmin edilen olumsuzlukları ve öfke nöbetlerinin başlamasını engelleyip, rahatlaması ve stresinden arınması amacıyla da kullanılır.
  • Yemek yeme, tuvalet eğitimi, banyo yapma, giyinme, kendine bakım gibi günlük yaşam becerileri geliştirilir.
  • Çocuğun dengesinin koordinasyonunun, vücut farkındalığının ve oyun becerilerinin geliştirilmesi aracılığı ile sosyal etkileşimi sağlanır. Dil ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi üzerinde çalışmalar yapılır.
  • Çocuğun uyum ve öğrenme becerilerinin geliştirmesine yardımcı olunur.
  • Okul öncesi ve okul döneminde başarının gelişimi için çocuğun duyu-motor özelliklerine yönelik ince-kaba motor, dikkat-hafıza, motor planlama ve yazma öncesi hazırlık becerilerini geliştirecek tedavi programları hazırlanır.
  • Yaş olarak büyük olan otizmli bireylerde ailenin ve aktivitenin talepleri doğrultusunda meslek analizleri ve mesleki rehabilitasyonu alanında çalışmalar yapılır.
  • Otizmde görülen motor planlama bozukluğuna yönelik duyu bütünleme ile hareketin bilgilenme sürecinde dikkat ve performans becerileri arttırılarak motor davranışın otomatikleşmesine yönelik çalışmalar yapılır.
  • Çiğneme ve dil hareketlerini geliştirmek, salya kontrolünü sağlamak, yiyecekleri tükürme ağızda tutma gibi davranış problemlerini çözmek, yemek zamanına katılım ve ağza çeşitli duyusal özelliklere sahip yiyeceklerin kabulünü arttırmak için çalışmalar yapılır.