Pediatrik (Çocuk) Tedavi Alanları

Serebral Palsi

Brachial Pleksus

Tortikolis

Meningomylosel (Spina Bifida)

Hidrosefali

Muskuler Distrofi

Otizimde Ergoterapi

Down Sendromlu Bireylerde Ergoterapi