Omurilik yaralanması travmatik veya nontravmatik nedenlere bağlı olarak gelişen normal hareket, duyu ve anatomik fonksiyonlarda değişikliklerle sonuçlanan medulla spinalis(omurilik) yaralanmalarıdır. Beraberinde getirdiği fiziksel, psikososyal ve ekonomik sorunlar ile hem bireysel, hem toplumsal açıdan önemli bir problemdir.

Omurilik yaralanması sonucu vertebra kemiklerinde oluşan kırığın kanal içindeki sinirlere baskı yapması veya tümör ve enfeksiyon gibi nedenlerle sinirlerin zarar görmesi sonucu çeşitli sorunlar açığa çıkar. Omurilik hasarı bel veya göğüs kemiklerinde ise her iki bacakta duyusal ve hareket kayıpları olur (parapleji). Omurilik hasarı boyun kemiklerinde ise tüm vücutta yaralanmanın derecesine bağlı olarak duyusal ve hareket kayıpları oluşur (tetrapleji). Omurilik yaralanması sonrası birden çok komplikasyonla karşılaşılabilir. Kas kuvvetinde kayıplar, duyusal etkilenimler ve sinir sistemindeki hasar hastanın hareket kabiliyetinde azalmaya sebep olur. Bunun yanında; şiddetli kasılmalar, mesane ve barsak fonksiyon bozuklukları, cinsel bozukluklar, ve ağrı eşlik edebilir. Uzun süreli yatak istirahatinin de etkisiyle damar bozuklukları, kalp ve akciğer problemleri ve çeşitli enfeksiyonlar ortaya çıkabilir.

Omurilik rehabilitasyonunda;

  • Kişiye özel egzersiz yaklaşımlarının yanı sıra çeşitli fizik tedavi uygulamaları da yapılmaktadır.
  • Hayatımızda önemli bir role sahip olan teknolojiden de omurilik  rehabilitasyonunda yararlanılmaktadır. Robotik rehabilitasyon sistemleri ile hastaya doğru yürüme eğitimi verilirken, bilgisayarlı denge sistemleri de kişinin denge ve koordinasyonunun arttırılmasında önemli rol oynar.
  • Ergoterapi ise, kişinin günlük yaşama adapte olmasını sağlarken aynı zamanda verilen duyu bütünleme eğitimi de kişinin fonksiyonlarını kazanmasına yardımcı olur.

Omurilik yaralanmalı hastalar en iyi fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniklerinde tedavi edilip toplum içine dönmekte ve günlük yaşam aktivitelerinde daha fazla gelişme kaydetmektedir. ROMMER Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde omurilik yaralanması rehabilitasyonu konusunda deneyimli fizyoterapistler ve ergoterapistler tarafından son teknolojik yaklaşımlarla başarı ile uygulanmaktadır.