HEMİPLEJİ (İNME / FELÇ) REHABİLİTASYONU

Hemipleji ya da inme/felç olarak bilinen tablo; beyin dolaşımındaki değişiklikler sonucu gelişen ve vücudun bir yarısındaki fonksiyon bozuklukları ile karakterize bir sendromdur. Hemiplejik hastalarda; algılama, motor ve duyusal fonksiyonlar, konuşma ve mental yeteneklerde bozukluklar olabilir. Serebrovasküler olaylar, tümörler, damarların iltihabı, bağ dokusu ve damarsal hastalıklar gibi nedenlerle ortaya çıkabilir. Hemipleji tablolarında en sık karşılaşılan nedenler; beyin kanaması veya beynin kanlanmasının bozulmasıdır.

Hemipleji, temel olarak vücudun tek tarafındaki fonksiyon kaybı olarak tanımlansa da ortaya çıkan klinik bulguların tümünü ifade eder. Bu klinik bulgular; konuşma bozukluğu, denge bozukluğu, omuz sorunları, görme bozuklukları, idrar ve gaita tutamama, hafıza sorunları ve duyu kaybı gibi bulgularla da birleşir. Bulgular beynin etkilenen damarları ve etkileniş biçimine göre farklı şekillerde görülür.

Hemipleji rehabilitasyonun amacı hastayı fiziksel, sosyal ve ekonomik yönden bağımsızlığını kazandırmaya çalışmak ve fonksiyonlarını en üst düzeye ulaştırmaktır. Bu amaca yönelik olarak düzenlenen rehabilitasyon; fizik tedavi uzman hekimi, fizyoterapist ve ergoterapistten oluşan ekip tarafından uygulanır.

Serebrovasküler olay sonrası hareketlerdeki geri dönüş, olayın nedeni, şiddeti ve yeri ile yakından ilgilidir. Hastanın gelişimini etkileyen faktörler arasında; hastanın yaşı, motivasyonu, aile ve sosyo-ekonomik düzey, spesifik nörolojik bozukluklar bulunur. Bu nedenle hemipleji rehabilitasyonuna erken dönemde başlamak çok önemlidir.

Hemipleji rehabilitasyonunda;

  • Kişiye özel nörofizyolojik egzersiz yaklaşımlarının yanı sıra elektroterapi yöntemleri uygulanır.
  • Hemipleji rehabilitasyonunda teknolojiden de yararlanılmaktadır. Robotik rehabilitasyon sistemleri ile hastaya, doğru yürüme eğitimi verilirken bilgisayarlı denge sistemleri de kişinin denge ve koordinasyonunun arttırılmasında önemli rol oynar.
  • Ergoterapi ise, kişinin günlük yaşama adapte olmasını sağlarken aynı zamanda verilen duyu bütünleme eğitimi de kişinin fonksiyonlarını kazanmasına yardımcı olur.
  • Beyin lezyonu olan kişiler bilgilerin yapılaştırılması ve organize edilmesinde zorluk çeker. Hasta, yapılması gereken iş sırasında planlama, otomatik dikkat ve işin gerektirdiği aşamalara uyum gösterme açısından yeterlilik göstermeyebilir. Bu nedenle beyin lezyonu olan kişilerde duyu algı fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi önemlidir. Bu noktada yine ergoterapi devreye girer.

Hemipleji hastaları en iyi fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniklerinde tedavi edilerek topluma kazandırılmakta olup günlük yaşam aktivitelerinde daha fazla gelişme kaydetmektedirler. ROMMER Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde hemipleji rehabilitasyonu; deneyimli fizyoterapistler ve ergoterapistler tarafından son teknolojik yaklaşımlarla başarı ile uygulanmaktadır.