EV DÜZENLEMELERİ VE YARDIMCI TEKNOLOJİ

Ergoterapi; kişi için anlamlı ve amaçlı aktiviteler kullanarak bireysel yetersizliği gidermek, yaşam kalitesini artırmak ve bireyin toplumsal katılımını sağlamayı amaçlayan bir sağlık mesleğidir.

Geriatri(yaşlı populasyon), düşme-yürüme problemi gibi fiziksel engeli olan, engelli çocuk-yetişkin bireyler, demans-alzheimer gibi bilişsel problemi yaşayan bireyler, Parkinson hastası, osteoartrit-romatoidartriti olan bireylerin ve şizofreni gibi psikiyatrik bozukluğu olan bireylerin ERGOTERAPİNİN EVDÜZENLEMESİ YAKLAŞIMLARINDAN faydalanması gerekir.

Ergoterapinin amaçları arasında ev rehabilitasyonu ve ev düzenlemeleri de bulunmaktadır. Yaşlılar ve engelliler için evde düşmeyi önleyici, emniyetli ve bağımsız yaşamı kolaylaştırıcı eşyaların yeniden yerleşimi, banyo, tuvalet ve diğer odalarda tutunma barlarının yerleştirilmesi, tekerlekli sandalye kullananlar için rampa düzenlemelerinin yapılması gibi mimari yönlendirmeler planlanır. Ev düzenlemelerini, adaptifekipmanları, yardımcı cihaz kullanımını, düşmeleri önlemek için davranış değişikliğini içeren önerilerle bireylerin günlük yaşam aktivitelerini daha bağımsız olarak yerine getirdikleri, daha mobil oldukları ve dengelerinin daha iyi olduğu görülmüştür.

Bireyin günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlığına, kendine yardım araçlarının uygun seçimi ve eğitimi kadar uygun çevresel düzenlemeler de katkıda bulunmaktadır. Yaşanılan ev ve çevredeki modifikasyonlar, mimari düzenlemeler bağımsızlığı artıracaktır. Bu amaçla ev için de ve çevredeki bazı alanların özürlü birey için özellikle düzenlenmesi, modifiye edilmesi veya yeniden tasarımı gerekmektedi

Ev düzenlemesi yapılmadan once ERGOTERAPİSTLER hangi değerlendirmeleri yapar?

  • Modifikasyonlar Bireyin fiziksel,bilişsel,ruhsal ve psikolojik yönden detaylı değerlendirilmesi
  • Günlük yaşam aktivitelerine katılımı ve bağımsızlığı
  • Yardımcıteknolojiyeolanihtiyaç
  • Vücutyapıvefonksiyonlarındeğerlendirilmesi
  • Düşme-yaralanmasebeplerivesayısı

Değerlendirmeler yapıldıktan sonra kişiye özel Ergoterapi modelleri ve yaklaşımları kapsamında ev düzenlemesi programı yapılır. Böylece bireyler daha emniyetli daha bağımsız olarak yaşamak için ERGOTERAPİSTİNE DANIŞIR.