EL REHABİLİTASYONU

El rehabilitasyonuergoterapinin özel bir uygulama alanıdır.
Ergoterapistlerin el rehabilitasyonundaki amacı; omuz kol ve elin duyusal ve fiziksel becerilerinin gelişimini sağlayarak fonksiyonel kullanımını ve kişilerin günlük yaşam aktivitelerine anlamlı katılımını arttırır.

KİMLER EL REHABİLİTASYONUNDAN FAYDALANIR?

 • Kırıklar
 • Amputasyonlar
 • Yanıklar
 • Kas tendon ve sinir yaralanmaları
 • Romatoidartrit, osteoartrit, tendinit
 • Konjenitalanomaliler
 • Çıkıklar
 • Bağ yaralanmaları
 • Replantasyonlar
 • Nöromuskuler patolojiler
 • Sinir sıkışmaları
 • Nörolojik hastalıklar

gibi üst ekstremite problemleri( el,bilek,dirsek,omuz) ergoterapistler tarafından tedavi edilir.
Ergoterapistler;  el rehabilitasyonunda üst ekstremite problemlerinin temelinde yatan biyomekanik sorunları giderirken; kişi için anlamlı olan aktiviteleri kullanarak kişinin motivasyonunu ve katılımını arttırır. Bu bağlamda hedef: istenilen aktivite alanlarında maksimum performans sağlamaktır.

EL REHABİLİTASYONU SONUCUNDA BEKLENEN HEDEFLER

 • Ağrı ve ödemde azalma
 • Eklem hareketlerinde artış
 • Duyuda anlamlı yönde gelişme( duyu bozukluklarını düzeltme, yeniden duyu kazanma)
 • Kas kuvvetinde artış
 • El koordinasyonu ve el içi manipulasyon becerilerinde gelişme
 • Fonksiyonel olarak eli kullanmada gelişme
 • Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlık
 • Farklı kavrama paternlerini yeniden kazandırma( anahtar tutuşu, fincan tutuşu, sigara tutuşu vb.)

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Ergoterapistler; ağrı, ödem ve eklem hareket kaybını önlemek ve kasları kuvvetlendirmek için kişinin aktif katılacağı anlamlı  terapatik aktiviteler,  nörogelişimsel teknikler ve duyu gidileri kullanır.

 • Duyu eğitimi( sensitizasyon eğitimi) ve desensitizasyon eğitimi
 • Ayna tedavisi
 • Kalıcı duyu kaybı sonrası koruyucu duyu eğitimi
 • Fonksiyonel aktivite eğitimi
 • Günlük yaşam aktiviteleri eğitimi
 • Ayres duyu-algı- motor eğitim
 • Ağrı skar yönetimi
 • Enerji ve eklem koruma teknikleri
 • yara yönetimi
 • eklem hareket açıklığı aktiviteleri
 • yardımcı cihaz ve ortaz rehberliği
 • işe yeni dönüş ve yeniden iş edindirme eğitimi

ERGOTERAPİ TABANLI EL REHABİLİTASYONUN FAYDALARI

 • kişinin istekleri ve rolleri tedaviyi yönlendirir.
 • Sadece fiziksel problemleri değil; bu problemlerin günlük yaşama olan etkilerini de değerlendiri ve iyileştirir.
 • Kişilerin sadece kas eklem gibi fiziksel özelliklerinin değil; psikolojik, sosyal, bilişsel, duyusal, çevresel özelliklerini de değerlendirip müdahale planı oluşturur. Kişilere holistik yaklaşır.
 • İyileşme sürecinde kişilere bağımsız olacağı yöntemleri( tek elle giyinme vb.) öğreterek psikolojik iyi olma sürecini korur.