DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİ

Duyu bütünleme teorisi; çevremizle olan etkileşimimizde vücudumuzu etkili bir şekilde kullanabilmemizi sağlamak için, vücudumuz ve çevremizden gelen duyuları organize eden nörolojik bir süreçtir. Beyin bu işlemi günlük yaşam aktivitelerinde kullanır.
Duyu bütünleme bir başka deyişle; duyu deneyimlerimize verilen anlamlı ve amaca yönelik cevaplar oluşturmak için; vücuttan ve cevreden alınan duyu bilgisinin sentezi, organizasyonu ve işlenmesi yeteneğidir.

Duyu Bütünleme Teorisinin Temel Prensibi

Öğrenmesini gerçekleşebilmesi için anlamlı duyusal motor aktivite ile beyni geliştirerek duyusal motor gelişimi sağlamaktır. Duyusal motor gelişim için bireyin çevre ile iletişim halinde olması gereklidir. Doğru iletişim beyin gelişimini şekillendirdiği ve sinir sisteminin değişme kapasitesini (plastisite) sağladığı için duyu bütünleme tedavisinde anlamlı duyu-motor aktivite önemlidir.

7 Duyumuz var!

İşitme- Kulak
Tat- Ağız
Koklama- Burun
Dokunma- El ve Deri
Vestibuler (Denge Ve Hareket)- İç Kulak
Proprioseptif (Vücut Algısı)- Kas, Eklem, Ligamentler
Duyu Bütünleme Yaklaşımı; öğrenme güçlüğü olan diğer yaklaşımlardan farklı olarak spesifik beceri çalıştırmaz. Hedef beynin anlama, algılama ve motor planlama kapasitesini arttırma yolu ile bunu yapar.
Duyu bütünleme teorisine göre öğrenme beynin bir fonksiyonudur ve öğrenme güçlükleri sinir sistemi fonksiyonlarında sapmayı gösterir. Öğrenme güçlüğü olan bireylerin motor ve duyusal problemleri vardır; duyu bilgilerinin algılanması ve bütünleştirilmesinde zorluk çekerler. Duyusal uyaranları bütünleştirememe davranışsal ve öğrenme problemlerine neden olur. Bu durum “Duyu Bütünleme Bozukluğu” olarak tanımlanır.

Kimlerde Duyu Bütünleme Bozukluğu Görülür?

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
Öğrenme güçlüğü olan çocuklar
Otizm (yaygın gelişimsel bozukluklar)
Serebral Palsi
Gelişim gecikmesi (ince motor bozukluk, kaba motor bozukluk, görsel motor bozukluklar, koordinasyon bozuklukları)
İşitme dil konuşma bozuklukları
Erken doğumdan kaynaklı gelişim gecikmesi
Genetik bozukluklar, kromozomal bozukluklar

Yaygın Görülen Duyu Bütünleme Problemleri

Yavaş cevap verme
Dikkat süresinde azalma
Uygun ton ve hızda konuşamama
Sürekli yorgunluk
Gürültülü ortamlarda konsantre olamama, kulak kapama
Yanlış sese konsantre olup hedefi şaşırma
Hafıza güçlükleri
Sese tepki vermeme, sesin yönünü bulamama
Yiyecek seçme, yiyeceği koklama
Diş fırçalamama, saç ve tırnak kestirmeme
Düşme korkusu
Parmak ucu yürüme
Sakarlık
Sürekli hareket isteği

Terapi öncesi duyu bütünleme problemleri; duyusal sistemler göz önünde bulunarak duyu işlemleme problemleri ve bu problemlerin günlük yaşam aktivitelerine etkileri değerlendirilir.
Terapide ilk olarak çocuğun içsel motivasyonun dengede olması, aktif katılması ve uyaranları tolere edebilir halde olması gerekir. Çocuğun aktif katılması her zaman öğrenmeyi kolaylaştırır. İletişim ve oyun süresince öğrendiği bilgileri günlük yaşam aktivitelerine kolay adapte eder.
Duyusal uyaranlar her zaman çocuğun bireysel ihtiyaçlarına göre duyusal stratejiler kullanılarak planlanır ve uygun duyusal diyet seçilir. Her çocuk birbirinden farklı olduğu gibi farklı duyusal özellikler gösterir. Bu yüzden farklı müdahale planları içerir.
Tedavinin evde de etkin bir şekilde sürdürülmesi için aileye eğitim verilir ve yine çocuğun duyusal özelliklerine göre ev, okul ve oyun ortamı düzenlemesi yapılır.