Çocuk ve Ergenler İçin Psikolojik Sağlamlık Geliştirme Programı

 In Blog

Psikolojik sağlamlık nedir?

Psikolojik sağlamlık, güç veya riskli olarak kabul edilebilecek durumlara iyi uyum sağlama, bu güçlüklerle olumlu baş etme, travmatik veya güç durumların ardından normal gelişimini sürdürebilme ve hatta belli alanlarda pozitif gelişim gösterebilme olarak tanımlanmaktadır.

Bu program ne işe yarar?

Psikolojik sağlamlık programı 8-18 yaşları arasındaki çocuk ve ergenlerin psikolojik sağlamlık düzeyleri, sosyal becerileri ve zorluklarla başa çıkabilme özelliklerinin geliştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bilimsel temelli bir programdır.

Bu programın içeriği nedir?

Bu programda çocuk ve ergenlerin psikolojik sağlamlığını geliştirmeye dönük 10 adet çocuk -ergen oturumu (Tanışma, Psikolojik Sağlamlık, Empati ve Zihin Kuramı, Otonomi, Stres Yönetimi, Problem Çözme, Esneklik, Mizah, Olumsuz Düşünce Avcısı, Geleceğe Dönüş), 4 adet ebeveyn oturumu, güç durumlarda aile ve çocukta psikolojik sağlamlığı geliştirme öneri ve aktiviteleri (Boşanma, Dehb, Olumsuz Tepkisel Mizaç Özelliği) yer almaktadır. Ayrıca program sonunda kazandırılması hedeflenen beceriler her çocuk ve ergenin sahip olması gereken olumlu sosyal becerilerdir.

Recommended Posts