Psikolojik Testler

Psikolojik Testlerin Kullanım Amaçları; Bireylerin psikolojik özelliklerini nesnel olarak ölçmek, Bireyleri duygu, düşünce, ilgi, tutum, kişilik özellikleri, yetenek ve davranışları gibi farklı [...]

Ebeveynlik Biçimleri

Ebeveynlerin özellikle de -çocuklarıyla daha çok zaman geçirmesi ve daha yakın olması nedeniyle -annenin çocuğuyla olan ilişkisi ve etkileşimi çocuğun fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel [...]

Mükemmeliyetçilik

Mükemmeliyetçilik, birçok araştırmacı tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. En genel anlamıyla mükemmeliyetçiliğin çok boyutlu bir kavram olup kişinin performansı ve başarısı için [...]

Bağlanma Stilleri

Bağlanma, anne karnında oluşmaya başlayan, çocuğa bakım veren, fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını gideren veya ilgi gösteren kişi çoğunlukla da annesi ile çocuk arasında gelişen, annenin yakın, [...]