LENFÖDEM REHABİLİTASYONU

İnsan vücudunda damarlardaki kan dolaşımının haricinde bulunan diğer bir dolaşım sistemi de lenf dolaşımıdır. Lenfödem ise bu dolaşım sistemindeki oluşan malformasyon, gelişim geriliği veya sonradan kazanılmış bozukluklara bağlı olarak ortaya çıkan bozukluk sonrasında lenf sıvısının lenf yollarında toplanmasını ifade eder. Bu biriken lenf sıvısı protein bakımından zengin bir sıvıdır. Lenfödem primer ve sekonder olarak iki şekilde tanımlanır.

Primer lenfödem, lenf dokusunun doğumsal olarak yokluğu ya da anormalliği sonucunda oluşur.

Sekonder lenfödem ise lenf yollarında sonradan kaynaklanan bir sorun nedeniyle ortaya çıkan ve klinikte daha sık karşılaşılan bir durumdur. Özellikle kanser tanısı ile izlenen hastalarda kanserin kendisine ya da yapılan tedaviye (lenf nodlarının alınması, radyoterapi vb.) bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Lenfödem kronik ve ilerleyici bir hastalık olmasına rağmen doğru fizik tedavi, iyi bakım ve bazı temel kurallara dikkat edilerek kontrol altında tutulabilir.

Lenfödem tedavisinin en önemli hedefi; öncelikli olarak lenfödemin artışını engellemek ve mevcut ödemin azalması amacıyla lenfatik sistem akışının arttırılmasının sağlanmasıdır. Eklem hareket kısıtlılıklarını ve enfeksiyon oluşumunu önlemek de tedavinin birincil hedefleri arasındadır.

Günümüzde lenfödem tedavisinde kullanılan en etkili yöntem; “Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapi” yöntemidir. Bu yönteme ek olarak pnömatik dekompresyon cihazları ya da uygun elektroterapi uygulamaları metodları da kullanılabilir.

Tedavi süreci 5 aşamadan oluşur:

Manuel Lenf Drenajı: Kompleks boşaltıcı fizyoterapinin ana elemanıdır. Birikerek ödeme neden olan sıvıyı hasarlı bölgeden farklı yollar kullanarak dağıtmayı hedefler.

Bandajlama: Manuel Lenf Drenajı sonrasında uygulanan bandajlamanın amacı, dağıtılan sıvının tekrar birikmesini önlemektir.

Tedaviye Yardımcı Egzersizler, Elektroterapi ve Pnömatik Kompresyon Uygulamaları

Cilt Bakımı ve Hijyen: Lenfödem olan bölgenin hijyeni ve cilt bakımı da en az diğer uygulamalar kadar önemlidir.

Tedavi sonrasında lenfödemin tekrar artmasının engellenmesi amacıyla bası giysisi kullanımı

Lenfödem rehabilitasyonunda başarı için bu konuda eğitim almış, deneyimli kişiler tarafından uygulama yapılmalıdır. Rommer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde Lenfödem Tedavisi bu konuda uzman fizyoterapistler tarafından başarı ile uygulanır.