Bel ağrısı gelişmiş toplumların %70-80 ‘nini etkiler. Ciddi sağlık harcamalarına ve iş gücü kaybına neden olan en yaygın görülen muskuloskelatal problemlerden biridir. Bel ağrısı genellikle kronik ağrıya neden olarak, bireyin günlük yaşam aktivitesini etkileyen ciddi sağlık sorunu olarak karşımıza çıkar. Bel ağrısı çeşitli nedenlerle karşımıza çıkar. Bu nedenle ayrıcı tanı önemlidir. Sıklıkla mekanik bel ağrısı olarak karşımıza çıksa da; enfeksiyon, tümörler, inflamatuar eklem artritleri ve çeşitli iç organ hastalıkları da bel ağrısına neden olabilir. Mekanik bel ağrısına neden olan en yaygın bilinen durum halk arasındaki ismiyle bel fıtığıdır. Bel bölgesinde çeşitli nedenlerle oluşan yaralanmalar kas spazmları, spinal stenoz (omurga kanalının darlığı), spondilolistezis ve spondilozis de bel ağrısı nedenleri arasındadır. 4 hafta ila 12 hafta arasında devam eden bel ağrısı subakut bel ağrısı olarak, 12 veya daha uzun süren bel ağrısı ise kronik bel ağrısı olarak tanımlanmaktadır. Bu tip şikayeti olan hastaların mutlaka sağlık kuruluşuna baş vurması gerekmektedir.

Bel ağrısında çeşitli tedavi seçenekleri karşımıza çıkmaktadır. Etkinliği konusunda çeşitli çalışmalar mevcuttur. Fizik tedavi ve rehabilitasyon ilk seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bazı vakalarda bel ameliyatı son seçenek olarak görülmektedir.

Bel ağrısında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonda amaç;

  • Ağrının azaltılması ve kişinin yaşam kalitesinin geliştirilmesi,
  • Kas esnekliğinin, kuvvetinin ve enduransın geliştirilmesi,
  • Kas spazmının azaltılması,
  • Omurganın mekanik olarak restore edilmesi,
  • Hastanın bel ağrısına yönelik eğitimi ve egzersiz eğitimidir.

Bel ağrısında fizik tedavi ve rehabilitasyonda kullanılan uygulamalar; sıcak ve soğuk uygulamalar, hidroterapi uygulamaları, elektroterapi ajanlarının kullanımı ve çeşitli egzersizlerdir. Egzersiz eğitimi; kas kuvvetlendirme egzersizleri, postural stabilizasyon egzersizleri ve germe egzersizlerinin yanında aerobik egzersizleri ve çeşitli spesifik egzersizleri içerir. Bu egzersizler hastaya yönelik olarak seçilir ve fizyoretapistler tarafından uygulanır. Ayrıca bel korsesi de klinikte kullanılmaktadır. Son zamanlarda bel okulları ortaya çıkmıştır. Bel okulları halk sağlığının geliştirilmesinde önemli bir seçenektir. Bel ağrısı olan kişilere gruplar halinde verilen dersleri içerir. Bel okullarında belin anatomisi, fizyolojisi, biyomekaniği, posturü ve ergonomi konusunda eğitimler verilmektedir.